Den vandrande lådan

Mellan åren 2003-2008 kom jag att arbeta med animation med barn i MENA regionen, Middle East Northern Africa.  Ofta i samarbete med lokala organisationer av Unicef eller Save the Children. I Beirut i Libanonfanns svenska Rädda Barnen och vi utvecklade ett projekt med animation för barn, med bidrag från Sida.denvandrandegubben.jpg

En variant av min animationslåda tillverkades i Libanon och 25 röda animationslådor introducerades i skolor i Tunisien i väst till Yemen i öst. I samband med ett besök i snickeriet i bergen ovanför Beirut visade man det man uppfattade som orginallådan. Förebilden för min animationslåda. En mycket gammal trälåda att bära på ryggen, med tillhörande figurer. En vandrande berättare sökte sin publik med sin trälåda och jag kunde se barn sitta trollbundna framför en låda precis som i dag, i en annan tid.

 

Erlings animationslåda

preview31

Bergmans Kinematograf” är också en fysisk låda. En animationslåda med allt du behöver för att utveckla filmspråket. Ett verktyg för barn och unga som vill göra film. Erling Ericsson byggde den första animationslådan speciellt anpassad för barn. Lådan var lika mycket en pedagogisk metod som ett verktyg för att animera film. ”På 80-talet arbetade jag som tv producent på UR med fokus på barns eget filmskapande. Elevernas filmarbete skedde oftast i skolan, och animationslådan erbjöd en plats, ett utrymme med ljus där filmerna kunde animeras. När Stockholm var Kulturhuvudstad ’98 blev animationslådan känd också internationellt”

 

skiss02

Erling har i samband med Ingmar Bergmans 100-års jubileum tagit fram en helt ny animationslåda, anpassad för dagens teknik – surfplattan. Animationslådan, är tänkt att användas i all pedagogisk verksamhet i projektet. Den kommer ha en mycket central roll. Det är i lådan alla filmer blir till. I lådan finns allt man behöver, en introduktion (bruksanvisning) i animaton,  boken ”Animera mera”, bra belysning och exempel på material för att skapa karaktärer.

skiss01

 

Så kan du använda lådan

Animationslådan Bergmans Kinematograf är en gåva från Stiftelsen Ingmar Bergman till barn och unga som vill utforska filmspråket. Lådan är en mindre version av den låda som används i skolor i många länder. Alla former av animation kan framställas i lådan, men enklast tillverkas bildmaterialet till berättelserna av papper i färg, s.k. cut-out teknik där de lösa delarna som armar och ben sammanfogas med häftmassa. I boken Animera Mera som medföljer lådan kan du lära mera om olika sätt att göra animerad film. Kombinera lådan med en surf-platta med ett av många animationsprogram och utforska filmspråket i Bergmans Kinematograf.