”Den första filmen jag ägde var tre meter lång och brun till färgen” – Ingmar Bergman

En filmremsa, ofta klipp från någon biofilm kunde köpas förpackad i en ask. När filmen sedan vevades fram i kinematografen fick den liv och rörliga bilder visades på väggen. ”Den lilla vingliga kinematografen blev min trollerilåda”, idag 90 år senare lägger vi surfplattan på animationslådan och för rörliga bilder.

I projektet Bergmans Kinematograf vill vi ge barn och unga möjlighet att utforska filmarvet med hjälp av animation som verktyg. Utifrån Ingmar Bergmans beskrivning av film som ett språk ”som talar från själ till själ” vill vi utveckla vårt projekt. Film är en fantastisk metod för att göra barn och ungas berättelser till verklighet.​

Film är ett språk som talas i hela världen. En unik kombination av ord, bilder, rörelse och ljud med fantastiska möjligheter till kommunikation. År 2018 är det hundra år sedan Ingmar Bergman föddes. Den svenska regissören ska firas med festivaler, utställningar och dokumentärer i Sverige och utomlands under ett helt år.

Där tycker vi att barns filmskapande ska få ta stor plats. Ingmar Bergman fascinerades redan som barn av den rörliga bilden. Han hade en kinematograf som skapade rörelse i stillbilder, något barn idag också kan upptäcka genom att använda digitala verktyg som mobiler och surfplattor. Bergman fann tröst i ett språk som erbjöd ordet, bilden, och musiken i ett och samma uttryck.

Projektet är ett samarbete mellan Erling Ericsson, Stiftelsen Ingmar Bergman, Unga Berättar och Den Pedagogiska Designbyrån.